• 073-226-2626
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סימני מסחר ועיצובים

דומיין, או בעברית "שם מתחם", הוא הכתובת הייחודית של אתר אינטרנט. סימן מסחר הוא סימן דו-מימדי או תלת-מימדי, שנועד לסמן מוצרים או שירותים, והוא יכול להיות מורכב מאותיות, איור, סמלים גרפיים או שילוב של השלושה. רכישת דומיין לא שקולה לרישום סימן מסחר, ורישום סימן מסחר לא שקול לרכישת דומיין. לכן, מומלץ מאוד לבצע בדיקה, לפני רכישת הדומיין, אם קיימים סימני מסחר זהים או דומים מאוד. על אותו משקל, לפני שמתחילים במלאכת המיתוג ורישום סימן המסחר, מומלץ לבצע בדיקה בנוגע לזמינות הדומיין הרצוי.


פעמים רבות נשאלת השאלה "היכן עובר הגבול בין השראה להעתקה" בעיצוב מוצרים, ומה ניתן לעשות במידה והעיצוב שלכם הועתק. במידה וקיים מדגם רשום על עיצוב המוצר המצב הוא יותר פשוט, אבל גם אם לא רשמתם מדגם עדיין יש איך להתמודד עם העתקה. החוק מתייחס למה שקרוי "גניבת עין" - עוולה נזיקית שמתגבשת כאשר אדם מנסה להיבנות ממוניטין של מוצר או שירות, באמצעות הטעיית הצרכנים לחשוב שמדובר במוצר או שירות של בעל המוניטין. אך צריך להוכיח מוניטין במוצר המקורי וחשש ממשי שהצרכנים עלולים לטעות בין המוצרים, כך שירכשו את החיקוי במקום את המקור.

 


אתם מקימים עסק ומעוניינים לבדל אותו ממתחרים באמצעות מיתוג חדשני ומקורי. למרות שניתן להתגונן מהעתקה באמצעות רישום סימן מסחר - פעמים רבות בעלי עסקים וחברות קטנות ובינוניות נמנעים מכך. בסיטואציה כזו עסקים מתחרים עלולים להעתיק מכם ולעשות שימוש במיתוג דומה או באותו השם ממש, עבור אותם המוצרים שאתם מספקים ללקוחותיכם. רישום סימן מסחר הוא בבחינת דרך המלך להגנה על מיתוג או שמות מסחריים והוא יכול להוות נכס משמעותי לעסק שלכם.


סימן מסחרי נועד להגן הן על היצרן והן על הצרכן מפני הטעייה. הסימן המסחרי מאפשר לזהות מהו מקור הסחורה ומי היצרן באמצעות סימן מסחר רשום המוטבע או מודבק על הסחורה. במקרה של הצרכן המטרה היא למנוע ממנו להתבלבל בין המוצר המקורי לבין מוצר שעשוי להיראות דומה. סימן מסחרי ניתן למוצר או מותג בעלי אופי מבחין ויש מקרים שבהם המוצר עצמו הוא סימן המסחר. אין הגבלת זמן על הסימן - כל עוד הוא בשימוש. אפשר לתבוע נזק או צו מניעה למי שמפר.


מה ניתן לעשות במידה ועיצוב שלכם הועתק והיכן עובר הגבול בין השראה להעתקה? אפשר להגן על העיצוב על ידי רישום מדגם, שמטרתו להגן על עיצוב מוצר תעשייתי, שהינו חדש ומקורי. אך רישום שכזה כרוך בהליך שדורש את קיומם של תנאים פרוצדוראליים טריטוריאליים של רישום ובחינה כתנאי לקבלת ההגנה. גם אם לא רשמתם מדגם עדיין יש דרך להתמודד עם העתקה, בעיקר בהוכחת עוולת "גניבת העין", שמעוגנת בחוק עוולות מסחריות.

 


הצטרפו אלינו בפייסבוק

צור קשר