• 073-226-2626
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שאלות נפוצות

יש לי פטנט – מה עושים?

מי לא נתקל בחיי היום יום בפתרונות שונים אשר עשויים, לדעתו, להקל על חייו? אנו, כעורכי פטנטים, מקבלים על בסיס קבוע שאלות כגון "יש לי פטנט, מה לעשות?" ראשית חשוב להבדיל בין רעיון לבין פטנט. רעיון, כשלעצמו, ובניגוד לפטנט, אינו מעניק לבעליו זכויות כלשהן. על מנת להגן על הרעיון ולקבל מונופול על המצאתכם, יש לרשום פטנט.

פטנט רשום, כאמור, מעניק לבעליו מונופול במדינה בה הוא נרשם. כלומר, במידה וממציא/יזם רשם פטנט בארה"ב ובישראל, אותו ממציא יוכל למכור ולייצר, באופן בלעדי, אך ורק במדינות אלה. במידה וצד שלישי ימכור/ייצר את אותם מוצרים ללא אישור הממציא או בעל הפטנט, יוכל הממציא לתבוע את המפר בתביעת הפרה של הפטנט. כמו כן, במידה והצד השלישי יצר קשר עם הממציא, או בעל הפטנט, וביקש רשות לעשות שימוש במוצרים אשר מוגנים בפטנט, בעל הפטנט זכאי לתת לו רישיון לעשות שימוש בפטנט (Licensing) תמורת תמלוגים.

מה עלינו לעשות אם כן, במידה ויש לנו רעיון ואנו רוצים לרשום אותו כפטנט?

ראשית, רצוי לפנות לעורך פטנטים. לעורך פטנטים, בניגוד לעורך דין (לפחות לרובם), יש רקע מדעי/טכנולוגי אשר יכול לסייע רבות בהליך עריכת הפטנט. עורך הפטנטים ימליץ, בשלב הראשון, לבצע סקר פטנטים ראשוני (חיפוש פטנטים) על מנת לוודא שהרעיון אכן חדש ובר רישום פטנט.

כמו כן, עורך הפטנטים יבחן אם הרעיון עומד בתנאים של בוחני הפטנטים קרי, האם הרעיון מועיל? האם קיימת התקדמות המצאתית? האם ישנו אלמנט טכנולוגי? במידה ועורך הפטנטים יגיע למסקנה שהרעיון אכן בר רישום כפטנט, תחל מלאכת כתיבת הפטנט.

לסיכום, במידה וחשבתם על רעיון שלדעתכם הינו חדש, ואף מהפכני, מומלץ לפנות לעורך פטנטים, עורך הפטנטים ראשית יבדוק האם הרעיון בר רישום כפטנט ובמידה וכן, יסייע לכם בכתיבת ועריכת הפטנט בהתאם לדרישות החוק. משרדי עורכי הפטנטים מעסיקים מגוון רחב של עורכי פטנטים בכל התחומים הטכנולוגים (כגון מהנדסי מכונות, אלקטרוניקה, פיסיקה, כימיה ועוד) ולפיכך מומלץ לפנות למשרד אשר יוכל להתאים לכם את עורך הפטנטים אשר רלוונטי לתחום המצאתכם.

על מה מגן הפטנט?
על מה מגן הפטנט?
כמה עולה לרשום פטנט?
כמה זמן לוקח לקבל פטנט בישראל?
האם אני יכול לבצע חיפוש פטנט בעצמי?
מה ניתן לרשום כפטנט בישראל ומה לא ניתן?
כיצד להגיש בקשה לפטנט ברשות הפטנטים של ישראל?
כיצד אדע האם האמצאה שלי כשירה לרישום כפטנט?
כיצד יכולים עורכי פטנטים לסייע לי בהליך רישום הפטנט?
כיצד לבחור סימן מסחר חזק?
האם מוכרחים לרשום סימן מסחר?
האם עליי לחשוש מהפרת זכויות כאשר אני רוכש דומיין (אתר)?
יש לי פטנט – מה עושים?

מי לא נתקל בחיי היום יום בפתרונות שונים אשר עשויים, לדעתו, להקל על חייו? אנו, כעורכי פטנטים, מקבלים על בסיס קבוע שאלות כגון "יש לי פטנט, מה לעשות?" ראשית חשוב להבדיל בין רעיון לבין פטנט. רעיון, כשלעצמו, ובניגוד לפטנט, אינו מעניק לבעליו זכויות כלשהן. על מנת להגן על הרעיון ולקבל מונופול על המצאתכם, יש לרשום פטנט.

פטנט רשום, כאמור, מעניק לבעליו מונופול במדינה בה הוא נרשם. כלומר, במידה וממציא/יזם רשם פטנט בארה"ב ובישראל, אותו ממציא יוכל למכור ולייצר, באופן בלעדי, אך ורק במדינות אלה. במידה וצד שלישי ימכור/ייצר את אותם מוצרים ללא אישור הממציא או בעל הפטנט, יוכל הממציא לתבוע את המפר בתביעת הפרה של הפטנט. כמו כן, במידה והצד השלישי יצר קשר עם הממציא, או בעל הפטנט, וביקש רשות לעשות שימוש במוצרים אשר מוגנים בפטנט, בעל הפטנט זכאי לתת לו רישיון לעשות שימוש בפטנט (Licensing) תמורת תמלוגים.

מה עלינו לעשות אם כן, במידה ויש לנו רעיון ואנו רוצים לרשום אותו כפטנט?

ראשית, רצוי לפנות לעורך פטנטים. לעורך פטנטים, בניגוד לעורך דין (לפחות לרובם), יש רקע מדעי/טכנולוגי אשר יכול לסייע רבות בהליך עריכת הפטנט. עורך הפטנטים ימליץ, בשלב הראשון, לבצע סקר פטנטים ראשוני (חיפוש פטנטים) על מנת לוודא שהרעיון אכן חדש ובר רישום פטנט.

כמו כן, עורך הפטנטים יבחן אם הרעיון עומד בתנאים של בוחני הפטנטים קרי, האם הרעיון מועיל? האם קיימת התקדמות המצאתית? האם ישנו אלמנט טכנולוגי? במידה ועורך הפטנטים יגיע למסקנה שהרעיון אכן בר רישום כפטנט, תחל מלאכת כתיבת הפטנט.

לסיכום, במידה וחשבתם על רעיון שלדעתכם הינו חדש, ואף מהפכני, מומלץ לפנות לעורך פטנטים, עורך הפטנטים ראשית יבדוק האם הרעיון בר רישום כפטנט ובמידה וכן, יסייע לכם בכתיבת ועריכת הפטנט בהתאם לדרישות החוק. משרדי עורכי הפטנטים מעסיקים מגוון רחב של עורכי פטנטים בכל התחומים הטכנולוגים (כגון מהנדסי מכונות, אלקטרוניקה, פיסיקה, כימיה ועוד) ולפיכך מומלץ לפנות למשרד אשר יוכל להתאים לכם את עורך הפטנטים אשר רלוונטי לתחום המצאתכם.

על מה מגן הפטנט?
כמה עולה לרשום פטנט?
כמה זמן לוקח לקבל פטנט בישראל?
האם אני יכול לבצע חיפוש פטנט בעצמי?
מה ניתן לרשום כפטנט בישראל ומה לא ניתן?
כיצד להגיש בקשה לפטנט ברשות הפטנטים של ישראל?
כיצד אדע האם האמצאה שלי כשירה לרישום כפטנט?
כיצד יכולים עורכי פטנטים לסייע לי בהליך רישום הפטנט?
כיצד לבחור סימן מסחר חזק?
האם מוכרחים לרשום סימן מסחר?
האם עליי לחשוש מהפרת זכויות כאשר אני רוכש דומיין (אתר)?

הצטרפו אלינו בפייסבוק

צור קשר