מילון מונחי פטנטים - עורכי פטנטים לוצאטו את לוצאטו
  • מידע מקצועי
  • מילון מונחי פטנטים

מילון מונחי פטנטים

אמצאה - או יותר נכון מהי אמצאה
בהגדרה רחבה זה עשייה יש מאין. חוק הפטנטים הישראלי אינו מגדיר מהי אמצאה, אך סעיף 3 לחוק הפטנטים הישראלי כן מגדיר מהי אמצאה כשירת פטנט (ע"ע אמצאה כשירת פטנט – מהי?). להלן לשון החוק: " אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט". 

אם כן במילים פשוטות יותר ניתן לומר כי אמצאה כשירת פטנט הינה ידע העומד לכאורה במבחני הכשרות לפטנט, ושעליו ניתן באופן עקרוני להעניק פטנט.

ארגון הקניין הרוחני העולמי (ע"ע בקשת פטנט בינלאומית)
הארגון מונה מעל 170 מדינות חברות ומקומו בג'נבה. הארגון עוסק בקידום ההגנה על הקניין הרוחני ברחבי העולם ומפקח על מספר אמנות קניין רוחני. חלק מהותי מהפעילויות של הארגון מוקדש לפיתוח נורמות ותקנים בינלאומיים. הארגון מפקח על אמנות הקובעות זכויות בהסכמה בינלאומית ותקנים משותפים להגנה עליהן. הארגון פועל גם בשיתוף עם ארגון הסחר העולמי (WTO) כדי להגן על זכויות קניין רוחני (פטנטים, מדגמים וסימני מסחר). 

ב

בוחן (פטנטים)
מי שנתמנה כדין להיות בוחן פטנטים או בוחן ראשי או הממונה על הבוחנים כדי לבחון האם בקשה לפטנט שהוגשה ללשכת הפטנטים זכאית להתקבל כפטנט.

בעל אמצאה
הממציא עצמו או הבאים מכוחו והם מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם. בעל אמצאה אינו בהכרח בעל הפטנט (ע"ע בעל פטנט).

בעל פטנט
האדם הרשום בפנקס הפטנטים (ע"ע פנקס הפטנטים) כמי שניתן לו פטנט או כמי שעברה אליו הבעלות בפטנט. בעל פטנט יכול להיות חברה או כל גוף אחר, ואינו בהכרח בממציא עצמו. 

ד

דין קדימה
חוק הפטנטים הישראלי קובע כי כאשר הגיש בעל-אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה (הוא או מי שקדם לו בזכות-בעלות) בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (באמנת פריז – ע"ע) (להלן - בקשת קודמת), רשאי הוא לדרוש (בכפוף לחוק הפטנטים הישראלי) כי יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן - דין קדימה), אם נתמלאו הדרישות כפי שמופיעות בחוק הפטנטים. כאשר הדרישה הבסיסית היא שהבקשה בישראל לפטנט הוגשה תוך 12 חודש לאחר הגשת הבקשה הקודמת (שהוגשה במדינת המקור – ע"ע אמנת פריז). 

ה

אמצאה כשירת פטנט (ע"ע אמצאה)
אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט. 

אמצאה חדשה - מהי?
אמצאה, נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה (ע"ע תאריך הבקשה לפטנט) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור, או על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו. בכדי לבדוק האם אמצאה היא חדשה נדרש לבצע חיפוש פטנטים (ע"ע סקר פטנטים). 

ח

חיפוש פטנטים
חיפוש פטנטים הינו הליך של בדיקה במאגרי מידע ברחבי העולם והנועד לאתר האם קיימים פרסומים קודמים העשויים לשלול את החדשנות של האמצאה עליה מתבסס החיפוש. על-מנת לקבל תוצאות מהימנות ככל שניתן ניתן לפנות לעורכי פטנטים המתמחים בתחום שיבצעו סקר פטנטים (ע"ע). 

מ

מהו פטנט
פטנט הינו מסמך המגדיר את המונופולין המוענק לבעליו ע"י המדינה, בתמורה לחשיפת אמצאה שהיא מועילה לתעשייה או לחקלאות. האמצאה יכולה להיות, למשל, מוצר או תהליך, והיא חייבת להיות חדשה ובעלת מה שקרוי "התקדמות אמצאתית". בעליו של הפטנט יכול למנוע מכל אדם אחר לעשות שימוש בהמצאתו המוגנת בפטנט, ולהפיק ממנה רווח או הנאה. לשם כך, רשאי הוא לפנות לבתי המשפט ולבקש שהם יצוו על צד שלישי להימנע מהפרת הפטנט (דהיינו, השימוש באמצאה שלא כחוק) או להפסיק את השימוש באמצאה, אם היא כבר מנוצלת. 

ס

סקר פטנטים
סקר פטנטים נועד לאתר פרסומים העשויים להיות רלוונטיים לתחום האמצאה של בעל האמצאה. ממצאי סקר הפטנטים עשויים לתת אינדיקציה לגבי קיום האפשרות להגיש בקשת פטנט המבוססת על האמצאה. עיין גם ערך חיפוש פטנטים

ע

עורך פטנטים
מי שרשום בפנקס עורכי-הפטנטים והוא בעל-רשיון כעורך-פטנטים. 

פ

פטנט (ע"ע מהו פטנט)

פנקס הפטנטים
פנקס הפטנטים המתנהל לפי הוראות סעיף 166 (לחוק הפטנטים).

ר

רשם הפטנטים
מי שנתמנה להיות רשם הפטנטים על פי סעיף 157, לרבות, בכפוף לאמור בסעיף 158 - סגן הרשם. 

ת

תאריך הבקשה לפטנט
תאריך בקשת הפטנט יהא הזמן שבו הוגשה הבקשה לפטנט על אמצאה לראשונה ללשכת הפטנטים.

למידע נוסף ועידכונים הרשם לניוזלטר

מייל לא חוקי

צור קשר

סניף ראשי

סניף ת"א

WeWork

פרטי קשר