• 073-226-2626
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לוצאטו - משרד עורכי דין מוכירים את משתמשי אתר האינטרנט ("האתר") של הפירמה ומכירים בכך שהנך עשוי להיות מוטרד מכך שאנו עלולים לעשות שימוש או גילוי מידע של מידע זיהוי אישי שלך ("מדיניות הפרטיות") שאנו עלולים לקבץ במהלך שימושך באתר. הפרטיות שלך חשובה מאוד בעינינו. בהתאם לכך אנו מיישמים את את מדיניות שמירת הפרטיות כדי ליידע אותך על כל המידע שאנו אוספים ממך, כיצד אנו אוספים את המידע, מה אנו עושים עמו לאחר מכן ואת הצעדים בהם אנו נוקטים כדי להגן על מידע זה. במהלך שימושך באתר הנך מסכים לנוהלים המפורטים במדיוניותנו הנ"ל. במקרה שיש לך שאלה או הערה כלשהי הנוגעת למדיניות הפרטיות שלנו הנך מתבקש ליצור עמנו קשר ל-: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

איזה סוגים של מידע נאסף ממני?

מידע אישי. אנו אוספים רק מידע אישי שהנך בוחר לספק לנו בהליך הצטרפותך לרשימת הקשר האלקטרונית. שום מידע אישי אחר אינו מקובץ.מידע לא-אישי. במהלך ביקוריך באתר אנו גם מתעדים באופן אטומטי גם מידע "לא-אישי" למטרות סטטיסטיות, כגון: סוג הדפדפן, נתוני ה-URL של הדומיין הרלבנטי, ה-ISP שלך, תוכנת ההפעלה, וכתובת ה-IP שלך. מידע "לא-אישי" זה אינו ניתן לשימוש בנקל לצורך זיהוי אישי שלך.

כיצד הנכם משתמשים במידע האישי שלי?

מידע אישי. אנו משתמשים בשמך ובכתובת הדוא"ל שלך אך ורק כדי לשלוח אליך אגרות מידע/עלוני חדשות.מידע לא אישי. אנו משתמשים במידע לא אישי כדי לעקוב אחר שימוש המבקרים שלנו באתר, וזאת כדי להעריך את שיפור האתר.

מתי תמסרו את המידע שלי לצדדים שלישיים?

התשובה היא פשוטה: לעולם לא!

האם אתם מגינים על המידע האישי שלי?

מידע אישי. במקרה שאנו משיגים את המידע האישי שלך, אנו משתמשים באמצעים המסחריים הסבירים כדי למנוע גישה או שימוש בלתי מוסמכים, ברם, איננו מבטחים את הבטחת המידע האישי שלך. בהתאם, גם איננו מקבלים כל אחריות לכל גילוי של נתונים בעקבות טעויות בהעברות מידע, גישה בלתי מוסמכת של גורמים שלישיים או כל פעולה אחרת של צד שלישי, או פעולות או מחדל שהינו מעבר לשליטתנו הסבירה.

האם אוכל להוציא עצמי מרשימת התפוצה למשלוח אגרות מידע/עלוני חדשות שלכם?

הנך זכאי לבקש להוציא את שמך מרשימת התפוצה שלנו בכל עת אם תשלח דוא"ל "ריק" לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. מידע זה נכלל גם בכל אגרות מידע/עלוני חדשות שתקבל בעתיד.

המדובר במקרה אשר התרחש בין כותלי האוניברסיטה העברית, אשר במהלכו הפיץ סטודנט באוניברסיטה העברית, הפעיל בתא סטודנטים מטעם מפלגת העבודה, יצירה, ספר אשר שוכפל במלואו, זאת במסגרת מקראה שהוכנה לסטודנטים. המקראה הופקה על ידי תא הסטודנטים ועל כן כללה גם דף שער שנשא את פרטי המפלגה ותא הסטודנטים (תא אופק) ואת פרטיו של הסטודנט אשר הפיץ את המקראה.

הספר אשר שוכפל יצא לאור על ידי הוצאת שוקן ועל כן הם התלוננו במשטרה כנגד הסטודנט אשר הפיץ את המקראה. תלונה זו הפכה להליך פלילי, לאחר הגשת כתב האישום והליך זה הסתיים בהסדר טיעון, במסגרתו הודה הסטודנט והוטל עליו לבצע עבודות לתועלת הציבור.

בנוסף להליך הפלילי הגישה הוצאת שוקן תביעה אזרחית כנגד האוניברסיטה העברית, מפלגת העבודה וכנגד הסטודנט שהפיץ את המקראה. התביעה התקבלה בבית המשפט המחוזי ועל פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

עיקר הדיון בפסק דינו של בית המשפט העליון נסוב סביב סוגיית ההפרה התורמת, שכן אין ויכוח כי האוניברסיטה, כמו גם מפלגת העבודה, אינן אחראיות באופן ישיר להפרת זכויות היוצרים שבוצעה על ידי הסטודנט.

הפרה תורמת בזכויות יוצרים מתייחסת למצב בו גם מי שאינו מפר באופן ישיר זכות יוצרים נמצא אחראי לה, וזאת לאור התנהגותו ומעורבותו בנסיבות המקרה, כאשר הוא מאפשר ומתיר את פעילותו המפרה של גורם אחר, או אף מסייע ומעודד את אותה הפעילות.

בית המשפט העליון הכיר בדוקטרינת ההפרה התורמת בדיני זכויות יוצרים ואף קבע שהכרה זו עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 12 לפקודת הנזיקין, אשר מהווה את המסגרת המתאימה לבחינת קיומה. משקבע כי דוקטרינת ההפרה התורמת חלה בדיני זכויות יוצרים, נקבעו על ידי בית המשפט העליון שלושה תנאים מצטברים להתרחשותה:
1) קיומה בפועל של הפרה ישירה;
2) ידיעתו של המפר התורם על ההפרה הישירה שבוצעה;
3) קיומה של תרומה משמעותית, ניכרת וממשית לביצוע ההפרה.

בנוסף לתנאים אלו, בית המשפט העליון אף הדגיש כי השאיפה להטיל אחריות תורמת, בגין הפרת זכות יוצרים, תתקיים רק כאשר הדבר נדרש לצורך אכיפה אפקטיבית, ומתוך ניסיון למזער את הפגיעה בציבור המשתמשים.

לאור מבחנים אלו נבחנה התנהגותה של המערערת, האוניברסיטה העברית. נמצא כי לעניין המבחן הראשון אין כלל ויכוח, שכן התרחשה הפרת זכויות בפועל. בעניין המבחן השני, נדרשה בדיקה ולפיה נבחן האם ידעה האוניברסיטה על הפרת זכויות היוצרים. בית המשפט העליון החליט שלא לבחון סוגיה זו של מודעות לעומקה והסתפק בקביעת בית המשפט המחוזי כי האוניברסיטה הייתה מודעת לנורמה הכללית של הפרת זכויות יוצרים שהתקיימה בקמפוס. בית המשפט העליון התייחס רק לנורמה הכללית מבלי להתייחס לשאלה האם הייתה לאוניברסיטה מודעות כי במקרה הספציפי הייתה הפרת זכויות יוצרים של הוצאת שוקן, וזאת לאור העובדה כי מחלוקת זו אין בה להשפיע על התוצאה הסופית, שכן לדעת בית המשפט העליון המבחן השלישי לא מתקיים.

המבחן השלישי מתייחס כאמור לשאלת תרומתה של האוניברסיטה להפרת זכויות היוצרים. בית המשפט העליון בחן את הסוגיה ומצא כי האוניברסיטה לא פעלה כגוף המשדל לביצוע ההפרה או כי נקטה צעדים כלשהם לעידוד ההפרה. עיקר תרומתה של האוניברסיטה להפרת הזכויות מתבטאת במחדלה לפעול באופן אקטיבי על מנת לעצור את ביצוע ההפרה, קרי מדובר בתרומה במחדל, אשר אין בו בכדי ליצור אחריות להפרה, שכן מדובר בדרישה לפעולת אכיפה שאינה ברת ביצוע באופן מעשי.

עוד נדחתה הטענה כי האוניברסיטה עודדה את ההפרה בכך שהחזיקה כמות קטנה של עותקים מהספר שהועתק, זאת ביחס לכמות הסטודנטים שנזקקו לו, זאת מאחר ולא הוכחה כל חובה המוטלת על האוניברסיטה לספק לתלמידיה ספרי לימוד.

מטעמים אלו נתקבל הערעור ונמצא כי האוניברסיטה אינה נושאת באחריות להפרת זכויות היוצרים.

ראוי להוסיף כי הוצאת שוקן מצאה לנכון להגיש בקשה לדיון נוסף בעניין זה ואולם בקשה זו נדחתה על ידי כבוד הנשיאה ביניש בהחלטה מנומקת.

מידע מפורט על עיבוד מידע אישי

ניתוח

השירותים הכלולים בסעיף זה מאפשרים לבעלים לנטר ולנתח תנועת מידע ברשת ויכול לשמש למעקב אחר התנהגות משתמש.

ניתוח מידע מגוגל (גוגל Inc.)

ניתוח מידע מגוגל זהו שירות אינטרנטי המסופק על ידי גוגל Inc. ("גוגל"). גוגל מנצלת את המידע שנאסף בכדי לעקוב ולבחון את השימוש באתר זה, להכין דיווחים על פעילויות ולשתף אותם עם שירותים אחרים של גוגל.  גוגל יכולה להשתמש במידע שנאסף בכדי להתאים את ההקשר ולהתאים באופן אישי את המודעות של רשת הפרסום שלה. מידע אישי שנאסף: עוגיות (cookie) ונתוני שימוש. מקום עיבוד: ארה"ב- מדיניות פרטיות    Opt Out  

מעקב אחר שיחות של גוגל Adwords

מעקב אחר שיחות של גוגל Adwords, הוא שירות ניתוח מידע המסופק על ידי גוגל, המחבר בין נתונים מרשת הפרסום של גוגל  Adwordsלפעולות הנעשות באתר זה.   מידע אישי שנאסף: עוגיות (cookie) ונתוני שימוש.   מקום עיבוד: ארה"ב- מדיניות פרטיות                 

יצירת קשר עם המשתמש

רשימת דואר או עלון מידע (באתר זה)

על ידי רישום לרשימת הדואר או לעלון המידע, כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש תתווסף לרשימת אנשי הקשר העלולה לקבל הודעות דואר אלקטרוניות המכילות אינפורמציה בעלת אופי מסחרי או שיווקי בהקשר לאתר זה. מידע אישי שנאסף: כתובת דואר אלקטרוני ושם פרטי.

טופס יצירת קשר (באתר זה)

על ידי מילוי נתוניו בטופס יצירת הקשר, המשתמש מאשר לאתר זה להשתמש בפרטים אלה בשביל לענות לבקשות עבור מידע, ציטוטים או כל סוג של בקשה נוספת שצויינה בראש הטופס. מידע אישי שנאסף: כתובת דואר אלקטרוני ושם פרטי.

הצגת תוכן מפלטפורמות חיצוניות

שירותים אלה מאפשרים לך לצפות באופן ישיר בתכנים המתארחים בפלטפורמה חיצונית מתוך הדפים של אפלקציה זו, ולבוא איתם באינטרקציה. אם שירות מסוג זה מותקן, הוא יכול עדיין לאסוף מידע על תנועות מידע מהרשת עבור הדפים עבורם השירות מותקן, אפילו כאשר המשתמשים אינם משתמשים בו בפועל. 

ישומון גוגל מפות (גוגל Inc.)

גוגל מפות, הוא שירות הדמיה המסופק על ידי גוגל Inc., המאפשר לאתר זה לשלב בתוכו תכנים מסוג זה. מידע אישי שנאסף: עוגיות (cookie) ונתוני שימוש. מקום עיבוד: ארה"ב-מדיניות פרטיות  .

ישומון ווידאו ביוטיוב (Youtube)

יוטיוב הוא אתר המספק שירות של תכנים בווידיאו המסופק על ידי גוגל Inc. ומאפשר לאתר זה לשלב בתוכו תכנים מסוג זה.  מידע אישי שנאסף: עוגיות (cookie) ונתוני שימוש. מקום עיבוד: ארה"ב- מדיניות פרטיות.

אינטרקציה עם רשתות חברתיות ופלטפורמות חיצוניות

שירותים אלה מאפשרים אינטרקציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות חיצוניות אחרות באופן ישיר מאתר זה. האינטרקציה והאינפורמציה שהושגה על ידי אתר זה, נמצאת תמיד בכפוף להגדרות הפרטיות של המשתמש בכל רשת.  אם שירות המאפשר אינטרקציה עם רשת חברתית מותקן, יתכן והוא בכל זאת יאסוף מידע על תנועות מידע ברשת עבור דפים בהם השירות מותקן, אפילו כאשר המשתמשים אינם משתמשים בהם בפועל.

כפתור גוגל+ +1 ויישומונים חברתיים (גוגל Inc.)

כפתור גוגל+ +1 ויישומונים חברתיים הם שירותים המאפשרים אינטרקציה עם הרשת החברתית גוגל+ המסופקת על ידי גוגל Inc..   מידע אישי שנאסף: עוגיות (cookie) ונתוני שימוש. מקום עיבוד: ארה"ב-מדיניות פרטיות.

טוויטר, כפתור הציוץ ויישומונים חברתיים (טוויטר Inc.)

כפתור הציוץ בטוויטר ויישומונים חברתיים הם שירותים המאפשרים אינטרקציה עם הרשת החברתית טוויטר, המסופקת על ידי טוויטר .Inc.  מידע אישי שנאסף: עוגיות (cookie) ונתוני שימוש. מקום עיבוד: ארה"ב-מדיניות פרטיות.

רימרקטינג ומיקוד התנהגותי 

רימרקטינג ומיקוד התנהגותי הוא שירות המאפשר לאפליקציה ולשותפיה העסקיים למקד ולשפר את הפרסומות באתר /אפליקציה בהסתמך על שימושי העבר באפליקציה על-ידי המשתמש. פעילות זו מתבצעת ע"י ניטור נתוני השימוש באפליקציה באמצעות ב"עוגיות" (cookies), המידע המועבר בין השותפים העסקיים מאפשר לנהל את פעילות הרימרקטינג והמיקוד ההתנהגותי של המשתמש ובכך לספק לו פרסום על מוצרים ושירותים המתאימים ועונים על צרכיו באופן מיטבי. 

אדוורד רימרקטינג (גוגל)

אדוורד רימרקטינג הוא שירות רימרקטינג ומיקוד התנהגותי המסופק על-ידי Google Inc., ומקשר בין הפעילות של המשתמש באפליקציה עם רשתות הפרסום של Adwords ו-Doubleclick Cookie. במסגרת זו נאסף מידע פרטי ונתוני גלישה. מקום עיבוד המידע - ארה"ב. ניתן להסיר את השימוש בשירות באמצעות הקישורית: מדיניות פרטיות   Opt Out

מערכת הפרסום בפייסבוק (Facebook Custom Audience)

  מערכת הפרסום בפייסבוק (Facebook Custom Audience) היא שירות רימרקטינג ומיקוד התנהגותי המסופקת על-ידי Facebook Inc., ומקשרת בין פעילות המשתמש באפליקציה עם מערכת הפרסום של פייסבוק. במסגרת זו נאסף מידע פרטי ונתוני גלישה. מקום עיבוד המידע - ארה"ב. ניתן להסיר את השימוש בשירות באמצעות הקישורית: מדיניות פרטיות Opt Out

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) פייסבוק רימרקטינג

  פייסבוק רימרקטינג הוא שירות רימרקטינג ומיקוד התנהגותי המסופק על-ידיFacebook Inc. , ומקשרת בין פעילות המשתמש באפליקציה עם מערכת הפרסום של פייסבוק. במסגרת זו נאסף מידע פרטי ונתוני גלישה. מקום עיבוד המידע - ארה"ב. ניתן להסיר את השימוש בשירות באמצעות הקישורית: מדיניות פרטיות Opt Out

גוגל ReCAPTCHA (גוגל Inc.)

 גוגל ReCAPTCHA הוא שירות המספק הגנה מפני ספאם המסופק על ידי גוגל Inc..  מידע אישי שנאסף: עוגיות (cookie) ונתוני שימוש. מקום עיבוד: ארה"ב- מדיניות פרטיות.


הצטרפו אלינו בפייסבוק

צור קשר