• 073-226-2626
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לוצאטו את לוצאטו עורכי פטנטים

מזה חמישה דורות שעורכי הפטנטים שלנו מסייעים ליזמים, ממציאים, חברות, תאגידים וסטארט-אפים להגן על הקניין הרוחני שלהם, כחלק מאסטרטגיית ניהול מושכלת וחכמה

לוצאטו את לוצאטו עורכי פטנטים

מזה חמישה דורות שעורכי הפטנטים שלנו מסייעים ליזמים, ממציאים, חברות, תאגידים וסטארט-אפים להגן על הקניין הרוחני שלהם, כחלק מאסטרטגיית ניהול מושכלת וחכמה.

עיצובים

מליאת הכנסת אישרה לאחרונה, בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העיצובים, התשע"ז-2017. חוק העיצובים החדש יוצר הסדר מקיף, מאוזן ועדכני שיחול על עיצובים בישראל ויחליף את ההסדר הישן בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים, משנת 1924. החוק החדש נועד לקדם עיצובים חדשים, להקל על ההגנה לה יזכו המעצבים ולעדכן את הוראות הדין בהתאם להתפתחויות בימנו לעומת הדין הישן.

סימני מסחר

סימני מסחר מספקים הגנה על מותגים ולמעשה על מוניטין של היצרנים שהשקיעו בעיצובם ובקידומם לאורך השנים. הם מאפשרים לחברות עסקיות שמחזיקות בהם להיאבק בזיופים ותורמים לזהות עקבית של המותג. מאז שנת 2010, כשישראל הפכה לחברה בפרוטוקול מדריד, ההגנה על המרכיב החיוני הזה במערך הקניין הרוחני הפכה נגישה יותר.

פטנטים

 כחלק מארסנל האמצעים של מערך הקניין הרוחני הם מגנים על אמצאות, תהליכים, יישומים ופיתוחים טכנולוגיים ומסייעים לממציאים ולמפתחים להפיק את מלוא התועלת הכלכלית מהם. מנקודת ראות עסקית, לפטנטים יש תפקיד כפול: הגנתי (למנוע מאחרים לעשות שימוש באמצאה באמצעות המונופול שמעניקה המדינה לבעל הפטנט) ותפקיד שיווקי (גיוס השקעות ושותפים, התמודדות מול מתחרים ועוד).

פטנטים

 כחלק מארסנל האמצעים של מערך הקניין הרוחני הם מגנים על אמצאות, תהליכים, יישומים ופיתוחים טכנולוגיים ומסייעים לממציאים ולמפתחים להפיק את מלוא התועלת הכלכלית מהם. מנקודת ראות עסקית, לפטנטים יש תפקיד כפול: הגנתי (למנוע מאחרים לעשות שימוש באמצאה באמצעות המונופול שמעניקה המדינה לבעל הפטנט) ותפקיד שיווקי (גיוס השקעות ושותפים, התמודדות מול מתחרים ועוד).

סימני מסחר

סימני מסחר מספקים הגנה על מותגים ולמעשה על מוניטין של היצרנים שהשקיעו בעיצובם ובקידומם לאורך השנים. הם מאפשרים לחברות עסקיות שמחזיקות בהם להיאבק בזיופים ותורמים לזהות עקבית של המותג. מאז שנת 2010, כשישראל הפכה לחברה בפרוטוקול מדריד, ההגנה על המרכיב החיוני הזה במערך הקניין הרוחני הפכה נגישה יותר.

עיצובים

מליאת הכנסת אישרה לאחרונה, בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העיצובים, התשע"ז-2017. חוק העיצובים החדש יוצר הסדר מקיף, מאוזן ועדכני שיחול על עיצובים בישראל ויחליף את ההסדר הישן בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים, משנת 1924. החוק החדש נועד לקדם עיצובים חדשים, להקל על ההגנה לה יזכו המעצבים ולעדכן את הוראות הדין בהתאם להתפתחויות בימנו לעומת הדין הישן.

שירותי קניין רוחני ללקוחות בישראל ובחו"ל

אפליקציות

אפליקציות

פיתוח אפליקציות היא מגמה הנמצאת בכל מקום כל הזמן, אבל לא קל להגן על כל הרכיבים החוברים ליצירת האפליקציה (יישומון). כיצד מתחילים?

עיצובים

עיצובים

החקיקה החדשה מיטיבה עם מעצבים ולא רק מתקנת ומעדכנת את החקיקה הישנה בקשר למדגמים, אלא גם .מעצימה את ההגנה מפני העתקה, זיוף, או גניבה של יצירות

סימני מסחר

סימני מסחר

תכנון אסטרטגיה של סימן מסחר היא התחנה הראשונה לבניית מותג. אילו צבעים, צלילים, שם או עיצוב יגדירו את הדימוי שלכם?

פטנטים

פטנטים

כיצד נראה חוק הפטנטים באומת הסטארט-אפ ומדוע ראוי שכל יזם יקדיש מזמנו לקניין הרוחני?

פטנטים

פטנטים

כיצד נראה חוק הפטנטים באומת הסטארט-אפ ומדוע ראוי שכל יזם יקדיש מזמנו לקניין הרוחני?

סימני מסחר

סימני מסחר

תכנון אסטרטגיה של סימן מסחר היא התחנה הראשונה לבניית מותג. אילו צבעים, צלילים, שם או עיצוב יגדירו את הדימוי שלכם?

עיצובים

עיצובים

החקיקה החדשה מיטיבה עם מעצבים ולא רק מתקנת ומעדכנת את החקיקה הישנה בקשר למדגמים, אלא גם .מעצימה את ההגנה מפני העתקה, זיוף, או גניבה של יצירות

אפליקציות

אפליקציות

פיתוח אפליקציות היא מגמה הנמצאת בכל מקום כל הזמן, אבל לא קל להגן על כל הרכיבים החוברים ליצירת האפליקציה (יישומון). כיצד מתחילים?

תרופות

תרופות

כיצד ממשיכות חברות מחקר ופיתח לשאת בהוצאות העצומות של יצירת תרופות חדשות? לקניין הרוחני יש תפקיד נכבד בכך.

מכשור רפואי

מכשור רפואי

סטנטים (תומכנים), מצלמות המטיילות בתוך הגוף ומכשירים למיפוי הלב, הם רק כמה מהפיתוחים הרפואיים הבולטים תוצרת "כחול-לבן".

ביוטק

ביוטק

ביוטכנולוגיה היא אחד המגזרים החדשניים הבולטים בישראל, המשלב מתקני מחקר, אקדמיה, מוסדות וארגונים, שנפגשים כולם בירושלים.

תוכנה

תוכנה

למרות שהתכנות התמהמהו בלימבו של קניין רוחני במשך שנים רבות, כיום ניתן לרשום פטנט על תכנות חדשות בישראל ואין שמח יותר מהמגזר הטכנולוגי המשגשג במדינה.

תוכנה

תוכנה

למרות שהתכנות התמהמהו בלימבו של קניין רוחני במשך שנים רבות, כיום ניתן לרשום פטנט על תכנות חדשות בישראל ואין שמח יותר מהמגזר הטכנולוגי המשגשג במדינה.

ביוטק

ביוטק

ביוטכנולוגיה היא אחד המגזרים החדשניים הבולטים בישראל, המשלב מתקני מחקר, אקדמיה, מוסדות וארגונים, שנפגשים כולם בירושלים.

מכשור רפואי

מכשור רפואי

סטנטים (תומכנים), מצלמות המטיילות בתוך הגוף ומכשירים למיפוי הלב, הם רק כמה מהפיתוחים הרפואיים הבולטים תוצרת "כחול-לבן".

תרופות

תרופות

כיצד ממשיכות חברות מחקר ופיתח לשאת בהוצאות העצומות של יצירת תרופות חדשות? לקניין הרוחני יש תפקיד נכבד בכך.

"החלק החשוב ביותר בעבודתו של עורך פטנטים הוא לא ההליך הטכני של רישום ההמצאה כפטנט, אלא לוודא האם אכן מדובר בפיתוח ועיצוב טכנולוגיים חדשים והאם הם מתאימים לאסטרטגיית השיווק של החברה."


ד"ר כפיר לוצאטו, נשיא קבוצת לוצאטו

השותפים

ד"ר אסתר לוצאטושותפה מנהלת

ד"ר אסתר לוצאטו הצטרפה לפירמה המשפחתית - לוצאטו את לוצאטו עורכי פטנטים - שבה עבד כפיר עם אביו המנוח, ד"ר אדגר לוצאטו. לאחר עשר שנות עבודה ככימאית בפירמה, הצטרפה אסתר כשותפה בשנת 1997. עיקר עיסוקה הוא בשטח הכימיה, לצד ניהול שוטף ופיתוח עסקי של פעילות החברה. אסתר וכפיר הצעידו את הפירמה קדימה והפכו אותה לאחת הפירמות המובילות, המקצועיות והמוערכות בישראל בענף עריכת הפטנטים. במקביל לעיסוקיה המקצועיים, אסתר מעורבת מאוד בעשייה ציבורית, חברתית וקהילתית בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והספורט, תוך דגש על פיתוח הנגב מבחינה כלכלית וחברתית.

ד"ר כפיר לוצאטונשיא קבוצת לוצאטו

ד"ר כפיר לוצאטו נשיא קבוצת לוצאטו ודור רביעי לעורכי פטנטים ומבכירי עורכי הפטנטים בישראל. הפירמה שהוא מנהל נוסדה באיטליה על-ידי אבי-סבו ב-1869 והועתקה לישראל לפני כ-40 שנה. ד"ר לוצאטו נולד באיטליה למשפחה עם שושלת יוחסין ארוכה, שמגיעה עד הרמח"ל. הוא עלה לארץ בגיל 17, התגייס לצה"ל ושירת בשריון. עד היום הוא משרת במילואים בדרגת רס"ן. הוא בעל תואר דוקטור בהנדסה כימית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומשמש כמרצה-אורח במוסדות אקדמיים שונים בנושאים הקשורים לקניין רוחני וטכנולוגיה.

פרופ' עמנואל מנזורולהשותף

פרופ' עמנואל מנזורולה בעל תואר ראשון בכימיה ובפיזיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר שני בכימיה פיסיקלית ובעל תואר ראשון ושלישי בהנדסה כימית מאוניברסיטת בן-גוריון. בשנים 1982-1996 שימש כראש המחלקה לכימיה במכללה הטכנולוגית בבאר שבע. מאז שנת 1986 פועל כמרצה מן החוץ באוניברסיטת בן-גוריון, ובשנים האחרונות משמש כמרצה וכראש המחלקה לחוזי מחקר במכללה האקדמית להנדסה בנגב ע"ש סמי שמעון. חיבר חמישה ספרים בתחום הכימיה ומאמרים מדעיים רבים.

צדוק פירסטשותף

צדוק פירסט בעל תואר בוגר בהנדסת חשמל, עם התמחות בהנדסת מחשבים מאוניברסיטת אלבאמה שבארה"ב. טרם הצטרפותו לקבוצה, רכש ניסיון מקצועי רב בהיבטים טכניים שונים של מערכות מיחשוב. עיקר עיסוקו הוא בתחומי האלקטרוניקה, מדעי המחשב, אבטחת מערכות ממוחשבות, אלקטרו-אופטיקה, מכניקה ועיצובים.

חיים צ'ציקשותף

חיים צ'צ'יק הוא בעל תואר בוגר בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים מהטכניון. לאחר 15 שנות עבודה במחקר ופיתוח בתעשייה, הצטרף לפירמה. עיקר עיסוקו הוא בתחומי האלקטרוניקה, התקשורת, המחשבים והתוכנה. את זמנו הפנוי נוהג חיים לבלות בצלילות לעומק במפרץ אילת ובים סוף.

לילך לוצאטו-שוקרוןשותפה

עורכת הפטנטים לילך לוצאטו-שוקרון היא בוגרת המחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובעלת תואר תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת מכונות.

לילך לוצאטו-שוקרוןשותפה

עורכת הפטנטים לילך לוצאטו-שוקרון היא בוגרת המחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובעלת תואר תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת מכונות.

חיים צ'ציקשותף

חיים צ'צ'יק הוא בעל תואר בוגר בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים מהטכניון. לאחר 15 שנות עבודה במחקר ופיתוח בתעשייה, הצטרף לפירמה. עיקר עיסוקו הוא בתחומי האלקטרוניקה, התקשורת, המחשבים והתוכנה. את זמנו הפנוי נוהג חיים לבלות בצלילות לעומק במפרץ אילת ובים סוף.

צדוק פירסטשותף

צדוק פירסט בעל תואר בוגר בהנדסת חשמל, עם התמחות בהנדסת מחשבים מאוניברסיטת אלבאמה שבארה"ב. טרם הצטרפותו לקבוצה, רכש ניסיון מקצועי רב בהיבטים טכניים שונים של מערכות מיחשוב. עיקר עיסוקו הוא בתחומי האלקטרוניקה, מדעי המחשב, אבטחת מערכות ממוחשבות, אלקטרו-אופטיקה, מכניקה ועיצובים.

פרופ' עמנואל מנזורולהשותף

פרופ' עמנואל מנזורולה בעל תואר ראשון בכימיה ובפיזיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר שני בכימיה פיסיקלית ובעל תואר ראשון ושלישי בהנדסה כימית מאוניברסיטת בן-גוריון. בשנים 1982-1996 שימש כראש המחלקה לכימיה במכללה הטכנולוגית בבאר שבע. מאז שנת 1986 פועל כמרצה מן החוץ באוניברסיטת בן-גוריון, ובשנים האחרונות משמש כמרצה וכראש המחלקה לחוזי מחקר במכללה האקדמית להנדסה בנגב ע"ש סמי שמעון. חיבר חמישה ספרים בתחום הכימיה ומאמרים מדעיים רבים.

בועז קרויטורושותף

בועז קרויטורו בעל תואר בוגר בהנדסת אלקטרוניקה מאוניברסיטת בן-גוריון. עיקר עיסוקו בתחומי הטכנולוגיה וההנדסה. בין השנים 1995-2000 עסק בועז במגוון תפקידים בתחום האלקטרוניקה והמחשבים בתחום מערכות וידאו ועיבוד תמונה.

ד"ר עדינה כהןשותפה

ד"ר עדינה כוהן בעלת תואר ראשון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן. לאחר סיום לימודיה לתואר שני (בהצטיינות) המשיכה בלימודים לשם קבלת תואר דוקטור. במסגרת לימודי הדוקטורט פירסמה מספר מאמרים והציגה את עבודתה בכנסים בארץ ובחו"ל. עיקר עיסוקה של עדינה בקבוצה הוא בביולוגיה מולקולרית.

ד"ר תומס גוטמןשותף

ד"ר תומס גוטמן למד כימיה פיזיקלית וביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת צ'רלס בפראג. לאחר קבלת תואר דוקטור בכימיה, עסק במחקר ובפיתוח בחברות ביוטכנולוגיות בצ'כיה ובארץ, בעיקר בתחומי ביולוגיית התא, ביוטכנולוגיה, כימיית החלבונים, כימיה אורגנית, כרומטוגרפיה ושיטות אנליטיות.

ד"ר תומס גוטמןשותף

ד"ר תומס גוטמן למד כימיה פיזיקלית וביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת צ'רלס בפראג. לאחר קבלת תואר דוקטור בכימיה, עסק במחקר ובפיתוח בחברות ביוטכנולוגיות בצ'כיה ובארץ, בעיקר בתחומי ביולוגיית התא, ביוטכנולוגיה, כימיית החלבונים, כימיה אורגנית, כרומטוגרפיה ושיטות אנליטיות.

ד"ר עדינה כהןשותפה

ד"ר עדינה כוהן בעלת תואר ראשון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן. לאחר סיום לימודיה לתואר שני (בהצטיינות) המשיכה בלימודים לשם קבלת תואר דוקטור. במסגרת לימודי הדוקטורט פירסמה מספר מאמרים והציגה את עבודתה בכנסים בארץ ובחו"ל. עיקר עיסוקה של עדינה בקבוצה הוא בביולוגיה מולקולרית.

בועז קרויטורושותף

בועז קרויטורו בעל תואר בוגר בהנדסת אלקטרוניקה מאוניברסיטת בן-גוריון. עיקר עיסוקו בתחומי הטכנולוגיה וההנדסה. בין השנים 1995-2000 עסק בועז במגוון תפקידים בתחום האלקטרוניקה והמחשבים בתחום מערכות וידאו ועיבוד תמונה.

הפרסומים שלנו

0+
שנים בחדשנות
ב-1869 הקים עורך הדין ריקרדו לוצאטו, את פירמת עורכי הדין לוצאטו במילנו, איטליה, שהתמחתה בקניין רוחני. ריקרדו נטל חלק פעיל במאבק לשחרור ואיחוד איטליה ונמנה על צבאו של גריבלדי. לימים אף כיהן כסנטור בסנאט האיטלקי. בנו של ריקרדו, אנריקו, עורך דין ובונה מטוסים, הצטרף למשרד ובשנת 1914 פירסם ספר מפתח על יסודות הקניין הרוחני, הנחשב עד היום לאבן דרך בתחום.
 
ד"ר אדגר לוצאטו (1914-2010) הדור השלישי בפירמה, איש אשכולות בעל תארי דוקטור למשפטים ולהנדסה, וכן בעל תארים בספרות ולשון עברית, נחשב לאורך הקריירה שלו לאחד מעורכי הפטנטים המובילים והמוערכים באיטליה ובאירופה. עם קבלת חוקי הגזע באיטליה הפאשיסטית, היגר לארה"ב והצטרף לצבא האמריקאי, שם שירת בחזית האוקיינוס השקט בזמן מלחמת העולם השנייה. לאחר המלחמה חזר לאיטליה, ובשנת 1971 עלה לישראל והקים את הענף הישראלי של הפירמה, כמשרד צעיר וחדשני, שיתפתח לימים לפירמת לוצאטו הענפה.

בשנות ה-80' של המאה הקודמת הצטרפו לפירמה ד"ר כפיר לוצאטו, בנו של אדגר ונינו של מייסד הפירמה, ורעייתו ד"ר אסתר לוצאטו. יחדיו הם הרחיבו את הפעילות העסקית והפכו את הפירמה לאחת המובילות, המקצועיות והמשפיעות בנוף עורכי הפטנטים בישראל, כולל שיתופי פעולה בין-לאומיים במגוון תחומים הנוגעים לקניין רוחני, כגון מיסחור טכנולוגיות ומינופן.
 
השנים האחרונות עומדות בסימן כניסתו של הדור החמישי במשפחת לוצאטו לפעילות בפירמה. עו"ד מיכל לוצאטו עומדת בראש משרד עורכי הדין לוצאטו, ועורכת הפטנטים לילך לוצאטו, מהנדסת מכונות בהשכלתה, מונתה לשותפה בפירמת עורכי הפטנטים.

השותפים לחדשנות

אומרים עלינו

הצטרפו אלינו בפייסבוק

צור קשר